OSOBNÉ MEDITÁCIE NA MIERU

Aby mohla byť osobná meditácia vytvorená na mieru, je pre mňa dôležité poznať potreby Vášho dieťaťa detailnejšie. Pomôže mi vypísaný osobný formulár, ktorý nájdete nižšie.

Osobné informácie sú citlivá záležitosť a často si vyžadujú aj nejaké doplnenie či vysvetlenie. Preto Vám ponúkam v rámci balíčka ešte osobný video-hovor v trvaní 20 minút.

Porozprávame sa konkrétnejšie o tom, čo by ste pre Vaše dieťa potrebovali, aby mohla nahrávka alebo liečivý príbeh prispieť k zvládnutiu jeho aktuálnej situácie.

Než sa rozhodnete objednať pre Vaše dieťa osobnú meditáciu na mieru, môžete si pozrieť vzor liečivého príbehu, ktorý číta dieťaťu jeho rodič:

Môžete si vypočuť ukážku meditačnej nahrávky: 
„POSILNENIE ODVAHY“

Táto meditácia je určená deťom v širšom vekovom spektre a je zameraná na tému odvahy. Môžu ju počúvať aj mladšie deti od 4 rokov, ktoré majú napríklad strach alebo obavy z neznámeho prostredia. Zároveň môže byť užitočná aj pre tínedžerov, aby im v tomto ich náročnom vývinovom období pomohla zvládnuť výzvy, ktorým čelia.

ZÍSKAJTE celú MEDITÁCIU ZDARMA!

Súhlas o spracovaní osobných údajov

OSOBNÝ FORMULÁR

Vyplnením tohto formulára mi pomôžete aspoň čiastočne spoznať potreby Vášho dieťaťa k tomu, aby som mohla preňho vytvoriť osobnú meditačnú nahrávku alebo liečivý príbeh. Všetky informácie považujem za dôverné a budú slúžiť výhradne k tomu, aby sa nahrávka alebo príbeh Vášmu dieťaťu páčili a vedelo sa s nimi stotožniť. Poprosím Vás vyplniť tento osobný formulár a poslať mi ho spolu so záväznou objednávkou čím skôr, aby som sa mohla pripraviť na náš video hovor.

Súhlas so spracovaním údajov v osobnom formulári

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR

V prípade Vášho záujmu o osobnú meditáciu na mieru pre Vaše dieťa, prosím, vyplňte a pošlite objednávkový formulár, ktorý slúži ako záväzná objednávka s povinnosťou platby. Na Vami uvedenú mailovú adresu Vám bude doručená faktúra. Po jej úhrade sa s vami skontaktujem a dohodneme si vyhovujúci termín na náš video-hovor. 

Forma osobnej meditácie na mieru

Záväzná objednávka a súhlas so spracovaním osobných údajov