Detské Meditácie
všetky služby

Ponúkam Vám a Vašim deťom individuálne aj skupinové aktivity orientované predovšetkým na podporu a rozvíjanie ich vnútornej múdrosti a uvedomenia si vlastnej jedinečnosti. 

Meditačný kurz pre deti v skupine

Relaxačné cvičenia pre deti od 8 do 14 rokov zamerané na podporu ich sebadôvery, otvorenej komunikácie a zdravého emocionálneho vývinu.

Meditačný kurz pre deti a rodičov

 Priestor na spoločné trávenie voľného času rodičov so svojimi deťmi vo veku 6-8 rokov ponúka príležitosť na chvíle oddychu a pohody.

Zážitkové meditácie pre deti v škôlkach

Koncept rôznych relaxačných aktivít, ktoré rozvíjajú zmyslové vnímanie, predstavivosť a sociálne zručnosti detí v predškolskom veku.

Individuálna terapia pre deti a rodičov

Výchovno-vzdelávacie poradenstvo pre deti od 2 rokov poskytované pedagógom a realizované formou hry a zážitkového učenia.