Individuálna terapia pre deti a rodičov

Rodičovstvo je téma na celý život. A práce na ňom – možno aj na päť životov 🙂

Nevadí. Je to určite výzva, ale v každom prípade naše dieťa stojí za to, aby sme sa v tejto téme ukotvili a hľadali východiská zo situácie, keď nevieme, ako ďalej. Rola rodiča si vyžaduje stálu zainteresovanosť a gombík, ktorý je zapnutý 24 hodín, sa nedá vypnúť. Našťastie, nie sme v tom sami a pomoc je nablízku.

Dôležité je, aby sme problém, s ktorým si nevieme aktuálne rady, neodkladali a našli v sebe silu a vôľu ho riešiť a nezametať ho pod koberec, akoby neexistoval. Vývin dieťaťa sa totiž zastaviť nedá. A keď sa niečo v prejave jeho správania vychýli smerom, ktorý dieťaťu neprospieva, treba mu čím skôr pomôcť.

 

Ponúkam Vám výchovno-vzdelávacie poradenstvo pre deti vo veku 2 – 15 rokov. Naším spoločným záujmom bude hľadať východisko z nepriaznivej situácie, ktorej aktuálne čelíte Vy a Vaše dieťa.

Sme v tom spolu

Moja filozofia pri práci s deťmi spočíva v partnerstve s dieťaťom a jeho rodičom. Byť nablízku obom stranám.

1. krok: ja a Vy

Najskôr sa porozprávam s vami, rodičmi. Naše úvodné stretnutie bude trvať 60 min. a na základe vzájomného naladenia sa dohodneme, ako budeme postupovať.

2. krok: ja a Vaše dieťa

Zväčša nasleduje stretnutie s Vaším dieťaťom (bez rodiča). Toto prvé „zoznamovacie“ stretnutie trvá tiež cca 60 min. v závislosti od veku dieťaťa a jeho aktuálneho nastavenia.

Cena za hodinové stretnutie: 40,- Eur

Na základe mojich skúseností viem, že na každý problém sa dá nájsť riešenie. Budeme ho hľadať spolu. Krok za krokom.

Aký problém môžeme riešiť?

U detí v predškolskom veku sa môže problém týkať napríklad:

– vzdorovitosti alebo neochoty spolupracovať pri rôznych činnostiach, ako stolovanie, obliekanie, odchod z domu…;

– neustálej potreby dieťaťa získavať si Vašu pozornosť, ktorá sa Vám zdá neúnosná a vyčerpáva Vás;

– keď sa podľa Vás nevie dieťa samo zahrať a Vy ho nedokážete zaujať tak, aby bolo spokojné;

– keď dieťa nepočúva jedného z rodičov, súrodenecké konflikty, oneskorená reč a podobne.

U školákov sa môže problém týkať napríklad rôznych strachov a obáv:

– zo zlyhania;

– z pocitu nedostatočnosti;

– z neprijatia, odmietnutia;

– z nenaplnenia niekoho očakávaní a podobne.

Tieto vnútorné neistoty dieťaťa sa môžu prenášať do jeho školských povinností a môžu tiež negatívne ovplyvniť jeho vzťahy, či už voči rodičom, súrodencom alebo kamarátom.

Ponúkam Vám tiež veľmi účinný terapeutický nástroj:
liečivé príbehy s porozumením alebo osobné meditácie na mieru.

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR

V prípade Vášho záujmu o individuálnu terapiu v cene 40,- Eur, prosím, vyplňte a pošlite objednávkový formulár, ktorý slúži ako záväzná objednávka s povinnosťou platby. Na Vami uvedenú mailovú adresu Vám bude doručená faktúra. Po jej úhrade sa s Vami skontaktujem a dohodneme si vyhovujúci termín na naše prvé osobné stretnutie.

Záväzná objednávka a súhlas so spracovaním osobných údajov

Takto spolu tvoríme

Počas individuálnej terapie s deťmi často komunikujeme aj prostredníctvom kreslenia obrázkov. Témy, ktoré deti trápia, často nedokážu vypovedať slovami. Ich predstavy alebo túžby častokrát vyjadria ľahšie pomocou výtvarného prejavu.