MEDITAČNÝ KURZ Pre deti A rodiČov

Spolu – je presne to, na pohľad obyčajné a pritom čarovné slovíčko, ktoré svojím obsahom vyjadruje celú myšlienku, filozofiu či hlavný zámer tohto kurzu.

Spolu – znamená pre dieťa necítiť sa samo či osamelo, ale zdieľať s rodičom všetko, čo práve prežíva, nad čím sa zamýšľa, čo ho teší, prípadne s čím má starosti…

Spolu – sa dá robiť všeličo. A určite aj meditovať, vnímať vzájomnú blízkosť, ktorá ponúka príležitosť na upevnenie dôvery v prežívaní detstva, a tiež rodičovstva.

Čo budeme spolu robiť?

Naučíme sa aktívne oddychovať pomocou rôznych relaxačných techník, ktoré pomôžu nám, dospelým a aj našim deťom žiť zdravo, hravo a hlavne s radosťou. Každé meditačné stretnutie v sebe zahŕňa kombináciu viacerých prvkov:

Seba-harmonizujúce prvky

Sem patria jogové dýchacie techniky, jemné a nenáročné pohybové cvičenia z energetických systémov, akými sú cchi-kung a hravé tai-chi, ktoré pomáhajú k uvoľneniu nášho tela i mysle. Príjemná hudba spolu s cvičením navodzujú pocit pohody, pokoja a harmónie.

 

Seba-vyjadrujúce prvky

Všetci v kruhu – malí aj veľkí majú možnosť bez obáv vyjadriť svoj názor, postoj či pocit, čím sa učia rešpektovať inakosť a jedinečnosť každého človeka v porozumení a bez posudzovania. Pomáhajú nám k tomu rôzne hrové, výtvarné či dramatizačné pomôcky. 

Seba-poznávajúce prvky

Spoznať seba sa učíme prostredníctvom interakcie so životom. Zážitková meditácia sprevádzaná lektorkou pomáha vnímať aktuálnu tému danej lekcie skúmaním svojho vlastného vnútorného sveta. Našimi veľkými pomocníkmi sú predstavivosť a intuícia.

Hravý meditačný kurz pre rodičov s deťmi vo veku 6-8 rokov

Meditácie prebiehajú:

v OC Retro, Bratislava – Ružinov;

počas školského roka 2023/2024 prezenčne s výnimkou prázdnin a sviatkov;

raz za 2 týždne v stredu popoludní v čase 17:00 – 18:15h;

v skupine 3 detí a 3 rodičov, t.j. v počte maximálne 6 účastníkov;

jedna meditačná lekcia v trvaní 75 minút stojí 22,- Eur (prosím, prečítajte si pravidlá kurzu);

v prípade záujmu o kurz Vám ponúkam jednu lekciu jednorazovo, na vyskúšanie, treba to uviesť do správy v prihláške. Vzhľadom k obmedzenému počtu účastníkov v skupine Vám však nemôžem garantovať stále miesto.

Tu sa môžete prihlásiť:

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas s obsahom a pravidlami kurzu

Ponúkame aj meditačný kurz pre dospelých

Meditácie prebiehajú:

v OC Retro, Bratislava – Ružinov;

počas školského roka 2023/2024 prezenčne s výnimkou prázdnin a sviatkov;

každý utorok popoludní v čase 17:30 – 18:45h;

počet účastníkov v skupine je maximálne 8 dospelých;

jedna meditačná hodina v trvaní 75 minút stojí 12,- Eur (hradí sa 1 cyklus vopred, viac info v pravidlách kurzu);

prihlásiť sa môžete aj jednorazovo, na vyskúšanie, treba to uviesť do správy v prihláške;

Prihlásiť sa môžete tu:

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas s obsahom a pravidlami kurzu

Osobné konzultácie
pre dospelých

Počas mojej práce s deťmi a ich rodičmi poskytujem aj osobné konzultácie pre dospelých. Okrem dôverného rozhovoru ponúkam rôzne relaxačné a harmonizujúce techniky na uvoľnenie fyzického, mentálneho a emocionálneho napätia. Viac informácií o týchto užitočných nástrojoch, ktorým sa venujem a s ktorými môžem sprevádzať aj Vás, nájdete v sekcii Viac o mne. 

Som presvedčená, že ľudské telo má všetky potrebné zdroje a tiež vnútorné mechanizmy a predpoklady na to, aby bolo zdravé a slúžilo nám čo najlepšie. Ak sa niekedy náhodou vychýli zo svojej osi, je to len jeho varovný signál, akým si pýta našu pozornosť. Buďme preto pozorní a láskaví sami voči sebe a staňme sa tvorcami nášho zdravého tela aj duše, stojí to určite za to!

Cena osobnej konzultácie v trvaní 60 minút: 40,- Eur 

V prípade záujmu o osobnú konzultáciu ma kontaktujte tu:

Súhlas o spracovaní osobných údajov