MEDITAČNÝ KURZ Pre deti V SKUPINE

Na tomto kurze sa s deťmi učíme meditovať tak, že sa sústredíme na to, čo práve robíme. Mojou snahou je priniesť do ich často preťaženého myšlienkového sveta viac pokoja a oddychu od školských povinností a tiež od technologických lákadiel.

Naše stretnutia začínajú debatou na rozličné témy z ich života. Deti môžu slobodne vyjadriť svoj názor, postoj či pocit, čím sa učia rešpektovať jeden druhého v porozumení a bez posudzovania. Témy potom rozvíjame pomocou rôznych interaktívnych hier.  

Časť hodiny patrí zážitkovej meditácii spojenej s relaxačnými technikami, ktoré podporujú v deťoch pocit uvoľnenia, umožňujú im snívať a rozvíjať predstavy o ich živote, čo im pomáha porozumieť sebe samým a ukotviť sa v pocite istoty a sebadôvery.

 

Čo sa spolu učíme?

Uvoľniť sa, aktívne oddychovať, posilňovať vnútornú motiváciu, rozvíjať intuíciu a rozširovať zmyslové vnímanie pomocou rôznych podporných aktivít, ako sú:

Relaxačné techniky

Harmonizujúce prvky z cchi-kungu navodzujú stav pokoja a uvoľnenia.

Hudobné prvky

Relaxačná hudba, mantry, spievajúce misky, zvončeky, rytmika…

Dýchacie cvičenia

Jogové dychové cvičenia zmierňujú úzkosť a rozpúšťajú napätie.

Výtvarné prvky

Meditačný zážitok spracúvame aj výtvarne, farebne, prípadne opisom.

Pohybové cvičenia

Kĺbová rozcvička a hravé tai-chi skvelo rozprúdia stagnujúcu energiu.

Dramatické prvky

Diskutované témy vyjadrujeme rôznymi hrovými symbolmi.

Hravý meditačný kurz pre deti vo veku 8-11 rokov

Detské meditácie prebiehajú:

v OC Retro, Bratislava – Ružinov;

počas školského roka 2023/2024 prezenčne s výnimkou prázdnin a sviatkov;

raz za 2 týždne v stredu popoludní v čase 17:00 – 18:15h;

chlapci a dievčatá sú v zmiešanej skupine v počte maximálne 6 detí;

jedna meditačná hodina v trvaní 75 minút stojí 15,- Eur (prosím, prečítajte si pravidlá kurzu);

Vaše dieťa môžete prihlásiť aj jednorazovo, na vyskúšanie, treba to uviesť do správy v prihláške;

Vaše dieťa môžete prihlásiť tu:

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas s obsahom a pravidlami kurzu

Keď spolu znamená viac ako osamote…

Spoločné témy

Témy, ktoré deti často nedokážu zdieľať s rodičmi ani so svojimi kamarátmi, vedia v dôvernom kruhu ľahšie odkomunikovať.

Spoločný priestor

V priestore vzájomného rešpektu a úcty sa deti ľahšie uvoľnia a naučia sa svoje pocity a problémy neskrývať, ale hovoriť o nich.

Spoločné riešenia

V bezpečnom prostredí, kde sa môžu medzi sebou otvorene baviť, dokážu jeden druhému načúvať a hľadať spoločnými silami riešenia.

Spoločné zážitky

Príjemné prostredie a pokojná atmosféra podporuje v deťoch záujem starať sa o svoje telo a tiež o zdravé myšlienky a emócie.

„Vidíme iba zovňajšok, ale takmer všetko sa odohráva vo vnútri.“ 

(Citát z knižky Chlapec, krtko, líška a kôň od autora Charlieho Mackesyho.)

Takto spolu tvoríme

Deti majú obrovský dar vizualizácie. V ich predstavách je možné čokoľvek. Zážitky z meditácie často spracúvajú aj do textovej alebo obrázkovej podoby, aby mohli s danou témou ešte zopár minút pobudnúť vo svojom tichom vnútornom monológu. Svoje dielka si odkladajú, aby im text či obrázok aj doma pripomínal vzácnu chvíľu naladenia sa na svoje pocity.

Povedali o nás alebo „meditky“ očami detí:

Na Mackinej meditke sa cítim veľmi dobre, uvoľnene a navyše, keď chcem niečo povedať, tak to ostane medzi nami. Meditácie s kamarátmi sú za mňa príjemné a uvoľňujúce. Odporúčam veľmi každému a ja som s úprimnosťou veľmi rád, že sa môžem meditiek zúčastniť.

C

11-ročný Ady

Na meditke bolo super, že sa môžem ostatným zdôveriť o mojich radostiach aj problémoch. Bol to príjemne strávený čas a mohla som zabudnúť na všetky problémy, na školu a na povinnosti a oddychovať. Tešila som sa na to, o čom budeme s Mackou a kamarátmi meditovať.

C

11-ročná Simonka

Na meditky som chodila rada. Vždy som sa tam uvoľnila, meditovala a Marcelke sa zdôverila. Na meditke sme si prečítali príbeh s ponaučením a potom sme sa o tom porozprávali. S kamarátmi sme sa aj zahrali a pri tom pili skvelý čajík. A pre toto všetko sa tam chcem znova vrátiť.

C

9-ročná Dianka

Každému by som odporučila ísť na Mackine meditky. Vždy sme sa tam niečo naučili. Vedela nám so všetkým poradiť, napríklad ako sa vysporiadať s mladším súrodencom, keď sa vyskytnú problémy. Páči sa mi to aj preto, lebo Macka nás vie preniesť do úplne iného sveta. A nemusíme sa ani nikam presunúť.

C

11-ročná Isabellka

U Macky sa mi páči, lebo sa veľa rozprávame a aj meditujeme. Keď sme cez Coronu boli zavretí doma, tak som sa tešila, že sa môžeme s kamarátmi vidieť aspoň online, aj keď osobné stretnutia sa mi páčili viac, lebo sme sa vždy na konci hrali aj s legom na rôzne témy. A zážitok  z meditky si vždy aj nakreslíme.

C

9-ročná Zuzka

Mne sa na meditkách najviac páčila časť, keď sme sa s ostatnými dievčatami rozprávali, a taktiež rôzne kreatívne činnosti. Meditácie boli príjemné a dokázala som sa uvoľniť. Pre niekoho ako ja, kto neobsedí a nemá rád pomalé činnosti, to bol istý spôsob relaxu, o ktorom som ani nevedela, že ho potrebujem.

C

12-ročná Sonka