ZÁŽITKOVÝ PROJEKT PRE DETI

DETSKÉ MEDITÁCIE

sú vhodné pre deti, ktoré rady premýšľajú, vymýšľajú, tvoria, objavujú, oddychujú, leňošia, rady sa hrajú, smejú, zabávajú, rozprávajú, a … aspoň chvíľku vydržia byť ticho 🙂

Doprajme im pokojný čas, aby mohli načerpať inšpiráciu na objavovanie svojej vlastnej jedinečnej cesty, aby sa naučili dôverovať vnútornej múdrosti a nechali sa ňou sprevádzať.

VYPOČUJTE SI DETSKÚ MEDITÁCIU NA UVOĽNENIE NAPäTIA

Táto meditácia je vytvorená pre deti ako užitočná pomôcka, keď potrebujú uvoľniť zo seba napätie, prípadne iné nežiaduce emócie, ktoré ich aktuálne zaťažujú a nevedia si s nimi rady.

Pozorovaním svojho dychu a koncentráciou na odbúravanie nazbieraných ťaživých pocitov sa tak môžu v priebehu krátkeho času vrátiť späť do príjemnej pohody (vekové rozhranie 4-10r.).

Prečo detské meditácie?

Každé dieťa túži po poznaní a zvedavo skúma svet, do ktorého sa narodilo. Pozoruje, počúva, vonia, ochutnáva, ohmatáva, skrátka dotýka sa života všetkými svojimi zmyslami. Robí to celkom prirodzene, nenútene a užíva si každý okamih naplno a v plnej prítomnosti.

Projekt detských meditácií túto živosť a hravosť podporuje a pomáha udržať dieťaťu kontakt so sebou samým, aby ho život bavil, aj keď občas narazí na prekážky… a tie sa, žiaľ, nevyhýbajú ani deťom. Detské meditácie sú jednou z možností, ako sa naučiť prekážky ľahšie zvládať.

Mgr. Marcela Miklošková

Počas dlhoročnej pedagogickej práce som sa ocitla v bode, kedy vnímam, že je potrebné ponúknuť deťom viac ako počítač či mobil. Mám na mysli viac im načúvať, dopriať im viac pokoja a priestoru na sebavyjadrenie, a viac chápať ich potreby v tejto neľahkej dobe.

Preto som sa rozhodla vytvoriť projekt detských meditácií – jednak ako fyzický priestor, kde môžu deti nájsť – či už individuálne alebo skupinovo bezpečnú oázu porozumenia a dôvery, a tiež ako pomocný nástroj na zvládanie rôznych emocionálnych záťaží prostredníctvom meditácií.

VYPOČUJTE SI UKÁŽKU MEDITÁCIE
„POSILNENIE ODVAHY“

Táto meditácia je určená deťom v širšom vekovom spektre. Môžu ju počúvať aj mladšie deti od 4 rokov, ktoré majú napríklad strach alebo obavy z neznámeho prostredia. Zároveň môže byť užitočná aj pre tínedžerov, aby im v tomto ich náročnom vývinovom období pomohla zvládnuť výzvy, ktorým aktuálne čelia.

ZÍSKAJTE celú MEDITÁCIU ZDARMA!

Súhlas o spracovaní osobných údajov

Meditačný kurz pre deti v skupine

Relaxačné cvičenia pre deti vo veku 8-11 rokov zamerané na podporu sebadôvery, otvorenej komunikácie a zdravého emocionálneho vývinu.

Meditácie pre deti a rodičov

 Priestor na spoločné trávenie voľného času rodičov so svojimi deťmi vo veku 6-10 rokov ponúka príležitosť na chvíle oddychu a pohody.

Zážitkové meditácie pre deti v škôlkach

Koncept rôznych relaxačných aktivít, ktoré rozvíjajú zmyslové vnímanie, predstavivosť a sociálne zručnosti detí v predškolskom veku.

Individuálna terapia pre deti a rodičov

Výchovno-vzdelávacie poradenstvo pre deti od 2 rokov poskytované pedagógom a realizované formou hry a zážitkového učenia.

ČLÁNOK O DETSKÝCH MEDITÁCIÁCH V ČASOPISE MOJA PSYCHOLÓGIA

O tom, ako prebiehajú detské meditácie, akým prínosom pre deti sú z ich vlastného uhla pohľadu, čo všetko im môže priniesť chvíľa oddychu a vnímavého naladenia sa
na svoj detský svet, si môžete prečítať v časopise MOJA PSYCHOLÓGIA…

Osobné meditácie na mieru

Audio nahrávky vo formáte MP3 alebo textové liečivé a motivačné príbehy vytvorené špeciálne pre individuálne potreby detí.

Meditácie (nielen) pre deti

Audio nahrávky rôznych relaxačných techník pre deti, ktoré im môžu pomôcť ľahšie zvládnuť náročnejšie témy, ktorým aktuálne čelia.

Rozprávky z obrazovky

 Originálne rozprávky z detskej knižky Ako sa farby vymenili, ale aj iné príbehy z autorského šuplíka spracované v elektronickej forme.