Reklamačný formulár

 

Reklamačný formulár

Internetového obchodu www.detskemeditacie.sk

Adresa pre komunikáciu:  Mgr. Marcela Miklošková – www.detskemeditacie.sk, Nevädzová 6/F, 821 01 Bratislava, Slovenská republika

 

Zákazník

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefónne číslo/ emailová adresa:

Reklamovaný tovar/služba

Číslo dokladu o kúpe, alebo záručného listu:

Názov:

Dátum zakúpenia:

Príslušenstvo:

Popis Závady:

 

______________________________________________________________________________

Navrhujem aby moja reklamácia bola vybavená nasledujúcim spôsobom /požadované začiarknite/:

□Výmena tovaru □ Oprava tovaru □ Vrátenie peňazí □ Zľava z kúpnej ceny □Iné……………………………………………………..

V prípade, ak bude reklamácia vybavená vrátením peňazí a ak si želáte zaslať peniaze na bankový účet uveďte jeho číslo:

 

V ……………………………… dňa: …………………                                        

 

……………………………………..

Podpis zákazníka