TÉMA: STARÍ RODIČIA V ŽIVOTE DIEŤAŤA

Vianoce – tak ako hocijaký iný sviatok, ktorý spája rodinu dohromady – sú skvelou príležitosťou na pomyselný návrat do detstva. Práve v ňom vyviera prameň čistej a spontánnej radosti a prirodzenej dôvery v kúzla. A čím sme dospelejší, tým viac sa v nás zakoreňujú momenty, keď sme sa cítili šťastní a bezstarostní. Medzi azda najšťastnejšie spomienky z detstva patria určite aj všetky tie nezabudnuteľné a vzácne okamihy strávené so starými rodičmi.

Pre každé dieťa sú jeho starkí oázou bezpečia a zázemím istoty. Ich náruč plná lásky, oddanosti a porozumenia dáva vnúčatám pocit bezpodmienečného prijatia, po ktorom tak veľmi túži každé ľudské mláďa. O tom, že význam tohto medzigeneračného vzťahu je v dnešných časoch rovnako dôležitý ako kedysi, píšem vo svojom vianočnom článku v časopise Moja psychológia.